Formandens svar

Der er en beboer der har skrevet et læserbrev vedr. helhedsplan i Albertslund posten. Man kan her læse både se læserbrevet og formanden svar til dette her. https://albertslund.lokalavisen.dk/#

Huller i Cykelstien

Bestyrelsen har fået henvendelse omkring renovering af huller i cykelstien langs med Kærmosevej tilbage i april måned. Driften har i en længere periode været i dialog med kommunen omkring dette stykke, da det er dem der står for at rydde sne og for belysningen på dette stykke af stien. Der er først kommet svar i … Læs mere

Sekretærens opgaver

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der er flere af beboerne der ønsker at vide hvad vores sekretær laver, blot til info kan man læse om vores sekretær og hans opgaver her på siden. Blot gå ind på “om Galgebakken” og vælge så beboerbestyrelsen – GAB

Fyringssæsonen er startet

Fyringssæsonen er startet Ejendomskontoret har modtaget en del henvendelser vedr. manglende varme i boligen. Sådan varmer du din bolig op Der har efterfølgende været en gennemgang af afdelingens varmecentraler  og temperaturen er blevet reguleret hvor det var påkrævet.    Sørg for samme temperatur i alle rum. 21 grader svarer ca. til trin 4 på en termostat … Læs mere