Nyhedsbrev – marts – Klub Bakkens Hjerte

Til Galgebakkens beboere og øvrige interessenter Så begynder næste fase af byggeriet af Klub Bakkens Hjerte. Den endelige byggeplads etableres og byggeriet af huset opstartes. Fundamentet til bygningen, som udføres som skruefundamenter, opstartes og udføres. Indtil nu er der foretaget jordbundsundersøgelser for at afklare jordbundens bæreevne. Der graves ud og etableres ledninger i jord, det … Læs mere Nyhedsbrev – marts – Klub Bakkens Hjerte

Februarnumret af Galgebakkeposten

Så er det nye nummer af Galgebakkeposten kommet, og i det kan du blandt andet læse om hvad bestyrelsen arbejder med for tiden, om regler for fremleje, en samtale med lokalbetjenten, om helhedsplanen, nyt fra aktivitetsmedarbejderen og flere forskellige beboerindlæg. Galgebakkeposten bliver omdelt til alle husstande i Galgebakken, men kan også læses her på hjemmesiden. … Læs mere Februarnumret af Galgebakkeposten

Husleje reduktion for købmandsforretningen

GAB har efter behandling af indstilling om huslejekompensation for 2021 til Galgebakkens købmand, med baggrund i den midlertidige lukning af fritids- og ungdomsklubben samtidig med de mange tomme lejligheder, sendt indstillingen til VA’s bestyrelse, som har godkendt afdelingsbestyrelsens indstilling. I det vedhæftede dokument kan du læse indstillingen, som ligger til grund for beslutningen.  Du kan … Læs mere Husleje reduktion for købmandsforretningen

Henvendelse til borgmesteren

På baggrund af beslutningen på beboermødet d. 22. oktober, hvor følgende formulering blev besluttet: “Ved den fremtidige renovering af Galgebakken ønsker vi en bæredygtig løsning, der respekterer hensynet til klimaet”, har bestyrelsen i november sendt et et brev til Albertslunds borgmester, med spørgsmål om kommunens holdning til de planer der er om renoveringen af Galgebakken. … Læs mere Henvendelse til borgmesteren