Corona orientering

Hvis en beboer har aftale med besøg af håndværker, ejendomsfunktionær eller anden person i samråd med ejendomskontoret og samtidig har kendskab til at nogle af husstandens beboere er blevet isoleret

Grundet mistanke om corona (Co-vid 19), bedes dette omgående meldt direkte til den person, der er indgået en aftale med eller til ejendomskontoret. Dette for at beskytte alle mod yderligere smittespredning’.