Galgebakkeposten April 2024

I det nyeste nummer af Galgebakkeposten kan du læse det åbne brev til BO-VEST og Albertslund Kommune det blev vedtaget på det ekstraordinære beboermøde xxx d. 19. marts 2024. Der ud over er der indlæg om en beboers henvendelse på kommunalbestyrelsesmødet, og kommunalbestyrelsens efterfølgende besøg i galgebakken. Du kan læse noget om byggesagen, afdelingens regnskab for 2023 og meget mere. 

Læs det åbne brev her:

Til BoVest og Albertslund Kommune, 

med kopi til E&P, VA, NOVA 5 og GAB

Beboerne på Galgebakken behandles respektløst: Har man ingenting lært?

Hvor er hensynet til beoerne? Begyndervanskeligheder, ja, men det fortsætter og desværre i øget omfang.

På trods af løfter afgivet efter problemerne med indflytning i 1. etape af renoveringen, gentages problemer med adgangsveje, sammenblanding af køreveje for beboere og entreprenør, meget vanskelig adgang til Torvet med centrale funktioner som Beboerhus, Købmand og vaskeri, og mange steder utilstrækkelig eller manglende belysning på stier, alt sammen noget som gør beboernes færdsel risikofyldt og decideret farlig.

Indflytning i de enkelte lejemål forceres trods manglende oprydning på udeområder, ufærdige skure, og hyppige problemer med varme, el, internet og vand. Afleverings forretninger afvikles under stor hast og utilstrækkelig information til beboerne. Vi får fine boliger. Når boligerne endelig er færdige, er der stor tilfredshed.

Flere beboere er ude for at skulle flytte en ekstra gang under genhusning på grund af ændret/dårlig planlægning.

Flytteprocessen er voldsomt anstrengende, især for de ældre beboere og børnefamilierne

Kommunikation til beboerne er yderst mangelfuld og til tider misvisende.

BoVest udsender med jævne mellemrum ‘Byggeposten’, sidst en byggepost med kort over adgangsveje, som er helt uforståelige. Varsler udsendt af E&P sker ofte meget sent, indeholder ikke en klar beskrivelse af det forventet udførte arbejde; i nogle tilfælde varsles slet ikke, og i andre tilfælde udføres det varslede arbejde ikke.

Vi kræver, at indflytning i ufærdige boliger ikke finder sted, og at udeområderne generelt gøres mere sikre.

I renoveringsperioden må vi acceptere at bo på en byggeplads, men det kræver meget mere respekt fra E&P overfor den uundgåelige sammenblanding af byggeplads og beboelse. Tilbagemeldinger med hensigtstilkendegivelser og ‘vi gør, hvad vi kan’ har vist sig at være tomme ord, ligesom den løbende kvalitetskontrol tilsyneladende ikke finder sted.

Vi kræver derfor handling NU og at de efterfølgende spørgsmål besvares!