Galgebakkeposten oktober 23

Så er det også blevet muligt at lægge det nyeste nummer af Galgebakkeposten op på vores hjemmeside, hvor en af de faste rubrikker er Nyt fra GAB.

I denne måneds Nyt fra GAB står følgende:

Åbning af stien til Hyldespjældet

Med baggrund i den håbløse trafikale situation for cyklister og gående, som skal rundt på og ikke mindst ud af Galgebakken, arbejder GAB på at få åbnet stien ned til Hyldespjældet og gøre det lettere og mere sikkert for børnene at komme til og fra skole og institutioner.

Vi har anmodet vores rådgivere og projektleder om at tage kontakt til NCC (som er entreprenør på Hyldespjældets byggesag) med henblik på at rydde stien, som i øjeblikket bruges som oplagsplads for byggematerialer. Samtidig har GAB taget kontakt til Hyldespjældets byggeudvalg for at få dem til at presse på for en løsning med NCC.

Vores håb er, at stien kan blive åbnet indenfor en overskuelig fremtid.

Genåbning af Tøjcaféen

På sidste GAB møde havde vi besøg af Miranda Celinder fra Tøjcafé-gruppen, som ønsker, at caféen kan genåbne efter, at de har været husvilde siden lokalet i Øster blev lukket på grund af renoveringen.

GAB besluttede, at vores ejendomsleder Kenneth Fuglsang undersøger muligheden for at anvise en bolig til midlertidig genhusning af Tøjcaféen samt at checke, om det vil være forsvarligt i forhold til boligens skimmelbelastning. Vi afventer en afklaring fra ejendomskontoret.

Køle-fryseskabe

Kenneth Fuglsang har oplyst, at køle-fryseskabet fra Miele, som vi indkøber til udskiftninger, stiger med 17%. Kenneth anbefaler, at GAB undersøger muligheden for at skifte til et andet fabrikat.

GAB har nedsat et udvalg til denne opgave med Heidi Nielsen som tovholder, Lars Messell og Ervin Olsen. Udvalget skal vurdere alternativer ud fra pris og kvalitet, energieffektivitet, forholdet mellem fryse- og køleskabs plads (volumen) samt naturligvis indbygnings dimensioner.

GAB medlem er fratrådt

Thor Hansen, som for nylig gik på orlov, har nu meddelt, at han fratræder sin post som GAB medlem. Thor har som yngste medlem i GAB bragt et forfriskende pust af ungdom ind i vores bestyrelsesarbejde, og det er med vemod, at vi siger farvel til ham; men Thor forventer dog selv at komme stærkt tilbage, når han igen kan afse tid til frivilligt arbejde og aftenmøder.

Samarbejdet i GAB går godt

Et andet sted i bladet står følgende indlæg:

Rygter

Rygter fortæller, at samarbejdet ikke fun- gerer og, at GAB derfor ikke er i stand til at tage nødvendige beslutninger.

Disse rygter baserer sig på, at beboermødet ved seneste nyvalg af GAB for 1⁄2 år siden fik at vide, at samarbejdet var gået i skuddermudder. Det fik beboermødet til at henstille til det nyvalgte GAB om at finde en udenforstående psykoterapeut, som kunne hjælpe dem med at få løst samarbejdsproblemerne.

Virkeligheden

I GAB har vi fulgt beboermødets henstil- ling og fundet en psykoterapeut, som vi har haft møde med i august. Det var et godt møde på den måde, at psykoterapeuten gav os nogle redskaber til at forbedre samarbejdet. Dem har vi brugt.

Psykoterapeuten kommer til møde med GAB igen til oktober for at tjekke op. Optjekningen vil vise, tror vi i GAB, at samarbejdet nu kører gelinde. Uenighederne i GAB fylder ikke længere så meget, møderne gennemføres hurtigere, og vi træffer de beslutninger, der efter vores mening bør tages på beboernes vegne.

Det er muligt, at der er beboere, som synes, at GAB tager tåbelige beslutninger eller ignorerer beboerhenvendelser, men det handler altså ikke om, at GAB kæmper med samarbejdsproblemer internt.

Læs resten af bladet ved at klikke på dette link!