Genbrugsgården åbner langsomt

Genbrugsgården har været delvist lukket i forbindelse med Covid-19 beredskabet i Galgebakken. Der har kun været åbent mandag-fredag i tidsrummet kl. 08-14.

Dette udvides nu med søndagsåbent fra den 3. maj i tidsrummet kl. 11-13. Dette tidsrum bemandes med frivillige

Beboerne bedes respektere disse åbningstider, og ikke stille deres “affald” foran porten uden for åbningstiderne. Mandskabet kører i skiftehold, hvorfor der er begrænsede ressourcer til at rydde op.