Regnskabsbeboermøde

Der er indkaldt til regnskabsbeboermøde med valg til bestyrelsen torsdag den 13. april 2023 kl. 19.00. Her kan du se dagsordenen til mødet:

Dagsorden:

 1.        Valg af dirigent
 2.        Valg af referent
 3.        Valg af stemmetællere
 4.        Godkendelse af forretningsorden
 5.        Godkendelse af dagsorden
 6.        Godkendelse af GABs beretning
 7.        Godkendelse af Galgebakkens regnskab og antenneregnskab for 2022
 8.        Behandling af indkomne forslag
 9.        Valg til GAB
 10. Godkendelse af beretning fra Beboerhusgruppen
  a.      Valg af medlemmer til Beboerhusgruppen
 11. Valg af intern revisor
 12. Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe
 13. Information om VA’s generalforsamling
 14. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på beboermødet skal indsendes senest d. 28. marts
til bestyrelsen@gabkontor.dk

Efter vedtægterne er der adgangskontrol til beboermøder. Husk derfor legitimation.
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand får udleveret 2 stemmesedler.
(Denne indkaldelse med materiale er husstandsomdelt senest d. 16.3.2023)

Billede på siden er fra et orienteringsmøde i Skrænt