Status på Helhedsplanen

I midten af juni bliver det afgjort, hvilken af de bydende entreprenører, som får tildelt opgaven med at gennemføre renoveringen af Galgebakken.
Dermed bliver det afklaret, hvordan økonomien hænger sammen med det oprindelige budget samt om der skal findes besparelser og hvilke tiltag, der eventuelt bliver tilvalg/tilkøb.

Der er planlagt 2 informationsmøder primo august. Det ene møde omhandler B og C boligerne og det andet møde omhandler A og D1/D2 boligerne.
Desuden er der fastlagt et beboermøde ultimo august, hvor vi skal træffe beslutning om Skema B, og hvis vi stemmer Ja, vil renoveringen forventeligt starte i november 2021.

Informationsmøderne afholdes tirsdag d. 10/8 og onsdag d. 11/8 på Albertslund Stadion
Beboermødet (Skema B mødet)  afholdes tirsdag d. 24/8 på Albertslund Stadion