Svar på henvendelse fra GAB

Som svar på nogle af de spørgsmål GAB tidligere har sendt til byggeledelsen i Bo-Vest har vi fået nedenstående notat:

Der er på baggrund af de erfaringer der er gjort på afleveringen af de første 32 boliger gjort følgende tiltag for at sikre at boliger fremadrettet ikke overdrages med væsent- lige fejl og mangler.

Boliger der ikke er færdigmeldte med tilstrækkelige egenkontrol og dokumentation modtages ikke
BO-VEST og rådgiver har gjort gældende over for entreprenør at man ikke vil modtage boliger fremadrettet hvis der ikke gennemføres aflevering efter byggesagsbeskrivelsens beskrevne afleveringsmodel.

Når Enemærke & Petersen klarmelder til rådgivers mangelgennemgang og tekniske gennemgang af installationer, skal E&P have kontrolleret egne og underentreprenørers / leverandørers arbejde i de renoverede og rengjorte boliger (slutkontrol).

Hovedentreprenøren skal dokumentere sin fuldstændige kontrol med udfyldte kontrol- skemaer, egne tilsyn eller lignende, der viser kontrollen og evt. forekomst af fejl og mangler. De kvitterede kontrolskemaer eller tilsyn skal fremgå af E&Ps kvalitetssikrings-dokumentation.

Tidligst når E&P har kontrolleret og dokumenteret, at samtlige af dennes arbejder er færdige, kan entreprisen færdigmeldes til mangelgennemgang og teknisk gennemgang af installationer.

På baggrund af E&Ps færdigmelding foretager rådgiver mangelgennemgang og teknisk gennemgang af installationer. Hvis rådgiver ved mangelgennemgang og den tekniske gennemgang af installationer konstaterer fejl og mangler, der burde være konstateret af entreprenøren ved sin egen gennemgang, skal disse afhjælpes inden for en fastsat afhjælpningsperiode.

Entreprenøren vil ugentligt på byggemøder blive bedt om at redegøre for overholdelse af tidsplan.

Der er nu indarbejdet en fast proces i tidsplan med 5 dage til E&Ps mangelgennem- gang, efterfulgt af 5 dage til rådgivers gennemgang og endeligt efterfulgt af 5 dage til udbedring af opdagede fejl og mangler.

Hvis udmelding fra entreprenør giver anledning til flytning af nøgleoverdragelse, vil der omgående blive taget kontakt til beboeren med henblik på ændre nøgleoverdragelsesdag.

Hvis udmelding fra Rådgiver er at der er Væsentlige mangler og bygherre derfor ikke er ønsker at modtage boligen, vil der omgående blive taget kontakt til beboeren med henblik på ændre nøgleoverdragelsesdag.

Hvis rådgiver senest 10 arbejdsdage før nøgleoverdragelse på rådgivergennemgang konstaterer at boligen ikke kan bringes til et acceptabelt niveau, pga. for mange men dog ikke Væsentlige mangler vil der omgående blive gjort kontakt til beboer omkring ændring af flyttedato.