Sekretærens opgaver

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der er flere af beboerne der ønsker at vide hvad vores sekretær laver, blot til info kan man læse om vores sekretær og hans … Læs mere

Fyringssæsonen er startet

Fyringssæsonen er startet Ejendomskontoret har modtaget en del henvendelser vedr. manglende varme i boligen. Sådan varmer du din bolig op Der har efterfølgende været en gennemgang af afdelingens varmecentraler  og … Læs mere

Langtidsbudget og Budget 2020

Hermed er det samlede budget for 2020 og langtidsbudget GAB har i forbindelse med deres sidste møde valgt at hverken Agenda eller Landsskabsplan fremlægges på det kommende budget beboermøde, da … Læs mere