Sekretærens opgaver

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der er flere af beboerne der ønsker at vide hvad vores sekretær laver, blot til info kan man læse om vores sekretær og hans opgaver her på siden. Blot gå ind på “om Galgebakken” og vælge så beboerbestyrelsen – GAB

Fyringssæsonen er startet

Fyringssæsonen er startet Ejendomskontoret har modtaget en del henvendelser vedr. manglende varme i boligen. Sådan varmer du din bolig op Der har efterfølgende været en gennemgang af afdelingens varmecentraler  og temperaturen er blevet reguleret hvor det var påkrævet.    Sørg for samme temperatur i alle rum. 21 grader svarer ca. til trin 4 på en termostat … Læs mere

Langtidsbudget og Budget 2020

Hermed er det samlede budget for 2020 og langtidsbudget GAB har i forbindelse med deres sidste møde valgt at hverken Agenda eller Landsskabsplan fremlægges på det kommende budget beboermøde, da bestyrelsen desværre ikke har haft nok tid til at kigge på det store arbejde grupperne har lavet.  Bestyrelsen vil være sikker på at der er … Læs mere