Ekstraordinært beboermøde

Galgebakken indkalder til ekstraordinært beboermøde mandag d. 18. marts kl. 19.00 med to emner på dagsordenen. Det ene punkt omhandler “Beslutning om valg af lampe til udebelysning på Galgebakken“, og du kan læse mere om dette punkt i et tidligere indlæg på denne side eller i Galgebakkeposten fra december 2023.

Det andet emne er diskussion af og “Godkendelse af Åbent brev til renoveringens aktører “, et brev der er udarbejdet af en skrivegruppe, nedsat på et møde i beboerhuset, søndag d. 4. februar, indkaldt på Facebook af en gruppe aktive beboere.