Spørgsmål til HPU og GAB 

Nedenstående artikel er hentet i Galgebakkepostens februarnummer, og du kan læse hele numret her!

Spørgsmål til Byggeudvalget (HPU) og bestyrelsen 

af Birthe Y. Nielsen, GAB

Når en beboer har brug for at komme i kontakt med HPU eller bestyrelsen og sender os en mail, har vi fordelt opgaverne i bestyrelsen på følgende måde: Steen Søndergaard sørger for at svare eller sætte det på dagsordenen til det kommende møde i GAB.

Når det drejer sig om HPU, er det mig, der sørger for at videresende til en byggerådgiver i Bo-Vest. Spørgsmålet bliver så besvaret af rette vedkommende med kompetence inden for de forskellige områder: Nova5, E&P eller Bo-Vest, eller det bliver sat på dagsordenen til det kommende møde i byggeudvalget, og derefter får beboeren svar.

Hvis det er muligt at give svar med det samme, sker det.

Det er vigtigt for os i bestyrelsen, at vi bliver gjort opmærksomme på de problemer, der opstår i byggesagen. Det er godt, at I gør os opmærksomme på problemer, der ikke løser sig.

Eksempelvis om problemerne med varme i boligerne var der mange sager, vi ikke kendte til, og derfor var det svært at se omfanget af problemerne og at gribe ind. Når vi ved det, kan vi tage sagen på dags- ordenen på HPU-møde for at presse på, så der kommer nogle løsninger.