Indkaldelse til Ekstraordinært beboermøde

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 1930 i Beboerhuset

Endelig dagsorden:

1) Valg af dirigenter.   

2) Valg af referent.   

3) Valg af stemmetællere. 

4a) Godkendelse af forretningsorden    

4b) Godkendelse af dagsorden   

5.  Valg af Formand for afdelingsbestyrelsen 

     Da Maria Ottesen har meddelt GAB at hun udtræder af bestyrelsen 

     og som formand, skal der vælges ny formand.

Bestyrelsen indstiller til beboermødet, at vælge Lysette Kofoed til formand. Lysette har som næstformand i GAB tilegnet sig en stor viden, omkring      bestyrelsesarbejdet og Helhedsplanen. 

  6.    Valg af et medlem til afdelingsbestyrelsen

Punktet udgår hvis det ikke er et nuværende medlem af afdelingsbestyrelsen, der vælges til formand.

Valgperioden vil være den samme som for det medlem af afdelingsbestyrelsen vedkommende afløser.

7. Valg af formand udgår til regnskabsbeboermødet i foråret 2020. 

    Næste valg af formand vil ske på regnskabsbeboermødet 2022.

Bestyrelsen indstiller til beboermødet at punktet valg af formand udgår til det kommende regnskabsbeboermøde, så næste valg af formand vil være regnskabsbeboermøde 2022 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer.

(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest mandag d.24/2-20)