Overgang fra YouSee til AF86

Fra d. 1. juli er vi hverisær ikke længere kunder hos YouSee, der opsagde samarbejdet med Galgebakken for omkring et havet år siden. I stedet får vi vores TV signaler (godt nok stadig fra YouSee) via Antenneforeningen af 1986. I den forbindelse inviterede IT udvalget i Galgebakken til informations og afklaringsaften mandag d. 13. juni, og her formulerede vi 5 spørgsmål som blev videresendt til de relevante parter.

Nu er svaret kommet fra Per Rokkedal forretningsfører AF86:

 1.  spørgsmål: I dag får man en musiktjeneste med, når kan fx har abb på en tv boks. Fortsætter det?

  Svar fra forretningsføren i AF86
  • Jeg har ikke kendskab til nogen musiktjeneste som del af en TV pakke. I hvert fald er det ikke noget vi har. YouSee har tidligere haft en musiktjeneste koblet på deres mobilabonnementer og til nogle fordelsprogrammer, hvis man køber flere produkter hos YouSee. Fordelsprogrammerne har de lukket ned.
  • Hvis man derfor i dag har en musiktjeneste hos YouSee, vil den kun fortsætte, hvis forudsætningen for den ikke er relateret til et nuværende TV produkt.
  • Det er kun YouSee der kan svare i konkrete tilfælde og derfor bør den enkelte kontakte YouSee og forhøre sig.

 2. spørgsmål: Hvor blev YouSee opsigelsen af, til de enkelte beboere?

  Svar fra forretningsføren i AF86
  • YouSee har tidligere fortalt de ville sende opsigelser ud i slutningen af juni. Om de har skiftet mening ved jeg ikke, men jeg har spurgt dem igen og afventer svar.
  • Uanset ophører alt den 1/7, da kontrakten mellem YouSee og Galgebakken stopper den dag. Kontrakten der er en forudsætning for alle de individuelle aftaler og hvis den ikke er der ophører alle de individuelle aftaler også.

 3. spørgsmål: Hvordan er muligheden for at tilknytte Boks og YouSee app i genhusningsperioden?

  Svar fra forretningsføren i AF86
  • Man kan ikke bruge app i en genhusningsbolig. Det er der mange grunde til og de væsentligste er
  • Det er BO-VEST der er kunde og ikke den beboer der er genhuset. BO-VEST bestiller og betaler for både internet og TV fuldpakke i genhusningsboliger.
  • Brug af app kræver et YouSee login. Et YouSee login er personligt og oprettet med Nem-ID. Ved oprettelsen bruger YouSee Nem-ID til at validere mod bl.a. folkeregisteradressen, for herigennem at fastslå hvilken TV-pakke der leveres på den pågældende adresse.
  • Da en genhuset beboer ikke skifter folkeregister adresse, vil der ikke være et match.
  • For en boks gælder det samme, da den også bruger YouSee login. Da der er fuld TV-pakke i genhusningsboligen og der ikke leveres andet, kan jeg ikke helt se hvorfor man skulle ville anvende en boks. Boks bruges normalt til Bland Selv og så selvfølgelig til at optage, hvilket så ikke er mulig.
 1. spørgsmål: Hvordan er det med tilmelding til AF86, når man genhuset fx 19. juli?

  Svar fra forretningsføren i AF86
  • Man bør opsige sit TV-produkt og internet i genhusningsperioden (i lighed med andre abonnementer man har tilknyttet sin permanente bolig). Hvis det ikke opsiges betaler man for det, samtidig med at BO-VEST jo betaler for TV og internet i genhusningsboligen. Vi har lavet et skriv om dette, som jeg ved BO-VEST uddeler til de berørte.
  • Når man så flytter tilbage til sin renoverede bolig igen, skal man blot bestille TV og internet til levering på tilbageflytningsdatoen.

 2. spørgsmål: I nogle lejligheder i Galgebakken har i dag to TV udtag. Hvordan bliver det i perioden som AF86 medlem, og frem til genhusning / flytning?

  Svar fra forretningsføren i AF86
  • Hvis man i sin bolig har en intern TV kabling der fungerer i dag, vil den også fungere hos AF86. Det er i princippet det samme signal der kommer fra AF86 som i dag kommer fra YouSee, så rent teknisk er der ingen forskel.