Råderet i Galgebakken

På beboermødet tidligere på året besluttede vi ændringer i de eksisterende vedligeholdelseskatalog, husorden og råderetskatalog. Til forskel for de to andre skal råderetskataloget efterfølgende godkendes i organisationsbestyrelsen (det vil sige i VA’s bestyrelse). Inden en sådan godkendelse skal kataloget gennemgås af boligadministrationen (det vil sige BO-VEST). 

Råderetsudvalget har, som det blev besluttet på beboermødet, arbejdet videre på råderetskataloget i forhold til de ændringer, der er kommet i bebyggelsen, og som ikke var klar på daværende tidspunkt og har haft flere møder med administrationen. Desværre er der stadig stor uenighed mellem BO-VEST’ administration og vores råderetsudvalg om, hvordan et sådant katalog skal se ud. 

I forhold til gældende lov skal vi have et råderetskatalog i en almennyttig boligafdeling, og frem til det nye katalog bliver godkendt i VA, gælder det tidligere stadig. Desværre har der sneget sig en formulering ind i følgeskrivelsen til de nye lejekon- trakter, hvor vores ret til råderet betvivles. 

Det er en fejl, og skrivelsen er en standardskrivelse, som nærmere er tænkt til boligafdelinger som fx Bæk- og Fosgården, der står foran en renovering og omhandler muligheden for at få betalingen for forandringen finansieret over huslejen. 

Så lige til sidst: Vi har en råderet og kataloget kan findes på både galgebakken.dk og på BO-VEST’s hjemmeside. 

Du kan læse denne og andre artikler i Galgebakkeposten, der dels er husstandsomdelt og som også kan findes her på hjemmesiden.