Solcelleanlægget på vaskeribygningen

I det nyeste nummer af Galgebakkeposten kan du læse følgende artikel:

I forbindelse med at gennemføre grønne tiltag og samtidig finde besparelser på driften har administrationen og afdelingsbestyrelsen (GAB) undersøgt muligheden for opsætning af solcelleanlæg på vores fælles bygninger. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med firmaet NRGreen og viste, at det med fordel kan betale sig at opsætte solcelleanlæg på vaskeribygningen med henblik på at levere grøn strøm til vaskeriet.

Efterfølgende blev det besluttet på budgetbeboermødet i 2022 at sætte gang i et projekt med solceller på vaskeriet. 

Investering, finansiering og garanti 

Samtidig stiller NRGreen garanti for, at

solcelleanlægget leverer årligt strøm svarende til i alt 14.110 kWh, hvilket vil give en årlig besparelse i elforbruget på i alt kr. 37.300 kr. baseret på en kWh-pris 2,92 kr. inkl. moms og 1,00 kr. pr. kWh inkl. moms, når vi sælger overskydende strøm til nettet. 

kWh prisen er beregnet på baggrund af den fastprisaftale for 2022, som er ind­gået mellem BO-VEST og Jysk Energi

Den samlede investering i solcellean­lægget udgør i alt 263.147 kr. 

Lån og afvikling

Finansieringen sker med lån i egne midler (Galgebakkens opsparing), og det betyder, at lånet på i alt 263.147 kr. vil kunne afvikles over en periode på 6,5 år. Dette lån er rentefrit og tilbage­betales med besparelsen i elforbruget i vaskeriet. 

Efter afviklingsperioden af lånet vil besparelsen fremover årligt forbedre Galgebakkens driftsresultat med i alt kr. 37.300 kr. 

Afskrivningsperioden på et solcellean­læg udgør 25 år. Det har dog vist sig, at afskrivningsperioden efter løbende udvikling af solceller i realiteten vil være nærmere de 30 år. 

Ovennævnte finansiering og afvikling medfører, at projektet gennemføres uden huslejestigning.

Læs resten af Galgebakkeposten her!