Vil BO-VEST lukke Galgebakkens købmand?

Nedenstående læserbrev er sendt til Albertslund Posten:

På HPU-mødet d. 2. april 2024 blev det diskuteret, hvordan vi kunne sikre adgangen til købmanden, og det blev foreslået hvordan vi kunne lave 15 minutters parkering for de handlende. Samtidigt krævede beboerrepræsentanterne at den betonklods der er sat op i huldet på Kærmosevej blev fjernet. Som der står i referatet fra det pågældende møde: ”Deltagere påtalte, at klodsen ikke må sættes der og skal fjernes, da der er borgere, der skal have adgang til busstoppestedet”.

Der blev ikke nogen afklaring på mødet, men efterfølgende blev HPU medlemmerne informeret i en mail med ordlyden: ”Vi har skrevet en særskilt byggepost om lukningen af p-plads C. Ejendomskontoret deler ud, så snart de kan”. Her viser endnu en gang BO-VEST at de tilsidesætter beboerdemokratiet. 

Købmanden er vigtig i forhold til miljøet omkring torvet og i hele Galgebakken. Vi må som beboere kræve at BO-VEST meget hurtigt sikrer adgangsforholdene for kunder til købmanden, så vi har mulighed for at bevare den.  Samtidig må vi kræve at BO-VEST overholder aftaler, og at BO-VEST tager beboerdemokratiet alvorligt. 

Steen Søndergaard, beboer i Galgebakken
Medlem af HPU og af Galgebakkens afdelingsbestyrelse (GAB)