Foreløbige svar på åbent brev

På et ekstraordinært beboermøde mandag d. 18. maj 2024 vedtog beboerne i Galgebakken nedenstående åbne brev til BO-VEST og Albertslund Kommune, der indeholdt forskellige spørgsmål til dem.. Både Ulrik Brock Hoffmeyer, Administrerende direktør for BO-VEST og borgmester Steen Christiansen har svaret at de vil komme med uddybende svar.

I Albertslund Kommune er man igang med at indhente svar fra teknisk forvaltning, og har taget sagen op i Økonomiudvalget, der er den daglige tilsynsmyndighed med renoveringen i Galgebakken.

BO-VEST har svaret at de vil bestræbe sig på at besvare spørgsmålene, selv om de mener at have besvaret spørgsmålene “på det info-møde, der blev holdt tilbage medio marts.”

De kan læse det Åbne brev ved at klikke her!