Lysette Udtrædelse af bestyrelsen

Det er med stor beklagelse at jeg skriver dette. Jeg vælger at trække mig pr. dags dato som medlem af bestyrelsen, som konstitueret formand samt kontaktperson for diverse udvalg og grupper. Hvis jeg skal prøve at forklare mig, så skyldes dette overvejende mine manglende evner udi kommunikation, samarbejde, overskud samt det diplomatiske ”spil”. Da jeg … Læs mere Lysette Udtrædelse af bestyrelsen

Ny Ejendomsmester

Med første arbejdsdag mandag den 3. august 2020 tiltrådte Nikolaj Frederiksen 33 år som ny ejendomsmester her i Galgebakken. Nikolaj er uddannet ejendomsservicetekniker, og har 9 års erfaring fra Brøndby Boligselskab, og har tillige erfaring fra beboerdemokratiet, idet han tidligere har været formand i sin AB afdeling i Damgaards arealet. Så stort velkommen til Nikolaj.

GAB holder ferie

Bestyrelsen går på ferie fra den 27/6-2020 til og med den 9/8-2020. Der modtages stadig mail, emner vil blive behandlet på førstkommende GAB møde den 12/8-2020. Bestyrelsen ønsker alle beboere i Galgebakken en rigtig god ferie.